Zmena sadzby a ističa

Nápoveda
Nastavením správnej distribučnej sadzby a správnej hodnoty hlavného ističa môžete výrazne ušetriť.