Zmena sadzby a ističa

Nápoveda
Nastavením správnej distribučnej sadzby a správnej hodnoty hlavného ističa môžete výrazne ušetriť.
Posledná aktualizácia dát: 15. 8. 2020 (4:09)