Reklamácia elektromeru / plynomeru

Nápoveda
Elektrická energia:

V prípade výpadku dodávok elektriny odporúčame kontaktovať poruchovú linku príslušného Prevádzkovateľa distribučnej sústavy na nižšie uvedených telefónnych číslach. Pred nahlásením poruchy prosím skontrolujte hlavný istič a prípadne i podružné ističe. Ďalej odporúčame skontrolovať, či sa elektromer pretáča, i keď vypnete bytové ističe, či sa natáča len VT alebo NT (u dvojtarifných sadzieb), prípadne či nie je elektromer hlučnejší v porovnaní so zvyčajnou prevádzkou.

Západoslovenská distribučná, a. s. - 0800 111 567
Stredoslovenská distribučná, a. s. - 0800 159 000
Východoslovenská distribučná, a. s. - 0800 123 332


Plyn:

V prípade úniku plynu alebo v prípade pretáčania/nedotáčania plynomeru kontaktujte poruchovú linku Prevádzkovateľa distribučnej sústavy na nižšie uvedenom telefónnom čísle. Pred nahlásením poruchy, prosím, skontrolujte, či nie je uzavretý hlavný uzáver plynu (HUP).

SPP – distribúcia, a.s. - 0850 111 727
Posledná aktualizácia dát: 27.10.2021 (7:24)